szukaj na stronie:  
MENU :
Urząd Pracy
Standardy Usług Rynku Pracy
Aktywne formy pomocy
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Programy Unijne
Przetargi
Stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych
Linki
Galeria
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice
Sekretariat : tel. 076 746 52 50

e-mail : wrpo@praca.gov.pl
strona www : http://www.pup.polkowice.pl

Kontakt z administratorem strony :
michal.banaszkiewicz@pup.polkowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy        


DLA BEZROBOTNEGO DLA PRACODAWCY KONTAKT
Kto może być bezrobotnym
Kwota zasiłku, długość pobierania
Zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny
Obowiązki bezrobotnego
Utrata statusu osoby bezrobotnej
Przyznanie i odmowa przyznania prawa do zasiłku
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego w krajach UE, EOG i Szwajcarii.
Jak uzyskać status osoby bezrobotnej.
 

Staże
Prace interwencyjne
Prace społecznie użyteczne
Informacje o obowiązkach PRACODAWCY
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Polkowicach
ul. Legnicka 15
59-100 Polkowice
Sekretariat : tel. 076 746 52 50
fax. 076 746 52 53
e-mail : wrpo@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów :
poniedziałek-piątek 8.00 - 14.00