szukaj na stronie:  
MENU :
Urząd Pracy
Standardy Usług Rynku Pracy
Aktywne formy pomocy
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Programy Unijne
Przetargi
Stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych
Linki
Galeria

         Witamy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach.

Znajdą tutaj Państwo rzetelną i kompleksową informację na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu.  Chcemy, aby nasz serwis internetowy był pomocny zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagał w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Pracodawcy znajdą tutaj wszelkie informacje o programach rynku pracy, wykorzystaniu funduszy unijnych oraz programach inicjowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach.

NUMERY TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW - PRACOWNIKÓWWyjaśnienie w sprawie stosowania przepisów o opłacie skarbowej

UWAGA - Zmiana numeru konta bankowego PUP w Polkowicach. Bliższych informacji udzielają pracownicy PUP w Polkowicach.

Informacja dotycząca realizacji programu współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3Informacja dotycząca projektu systemowego „Przełamywanie granic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego


Do programu realizowanego w ramach uzyskanych dodatkowych środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę ministra kierowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia pozostało już tylko:

- 1 dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej


Nabór uczestników do Programu Specjalnego "Mama pracuje" został zakończony z dniem 31.05.2013r.

Nabór uczestników do Programu Specjalnego "Aktywność - szansa dla młodych" został zakończony z dniem 13.06.2013r.

 

2014-07-10
  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY  
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY(w skrócie KFS) Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz ...
czytaj więcej
2014-06-25
  III TARGI PRACY  
ZAPROSZENIE NA III TARGI PRACY W POLKOWICACH PUP w Polkowicach serdecznie zaprasza pracodawców do udziału ...
czytaj więcej
2014-06-13
  Dotacje na spółdzielnie socjalne  
UWAGA- dotacje na spółdzielnie socjalne Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pozyskał w roku 2014 dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ...
czytaj więcej

DLA BEZROBOTNEGO DLA PRACODAWCY KONTAKT
Kto może być bezrobotnym
Kwota zasiłku, długość pobierania
Zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny
Obowiązki bezrobotnego
Utrata statusu osoby bezrobotnej
Przyznanie i odmowa przyznania prawa do zasiłku
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego w krajach UE, EOG i Szwajcarii.
 

Staże
Prace interwencyjne
Prace społecznie użyteczne
Informacje o obowiązkach PRACODAWCY
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Polkowicach
ul. Legnicka 15
59-100 Polkowice
Sekretariat : tel. 076 746 52 50
fax. 076 746 52 53
e-mail : wrpo@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów :
poniedziałek-piątek 8.00 - 14.00